Ventilation / ABV-M

Ib Andersen VVS A/S har stor erfaring med såvel komfort- som industriventilation.

Komfortventilation er den form for ventilation, der skaber det helt rigtige indeklima med tilpasset temperatur, luftfugtighed og C02 i rumluften. Et vigtigt parameter hvis vi skal føle os godt tilpas såvel på arbejdspladsen som i hjemmet. Anlæg med avanceret automatik, varmegenvinding, indbygget køl og ind i mellem affugtning eller befugtning er kernen i et sådant system. Men også projektering af kanalsystem,lyddæmpning, armaturvalg og sidst, men ikke mindst, korrekt indregulering er parametre der skal være i orden hvis alle skal føle sig godt tilpas i rummet, uanset om vi skal slappe af, være i badeland eller være på arbejde i rum med belastninger af varme, støv osv.

Industriventilation er en kompleks størrelse der breder sig over, procesudsugning, det at fjerne forurening og overskudsvarme tæt ved kilden. Vi løser bl.a. opgaver vedrørende olietåger,spån-sugning, slibestøvs-udsugning, samt udsugning fra f.eks.malekabiner,sprøjtestøbemaskiner og trykkerimaskiner. En anden, og lige så væsentlig opgave er, at få tilført tilstrækkeligt opvarmet eller kølet luft til mennesker og processer i det enkelte rum. Vel at mærke uden at det giver gener for mennesker eller processer.

I begge segmenter er det i dag et vigtigt parameter at kunne præstere så lave driftsudgifter og så gode og miljørigtige løsninger som overhovedet muligt. Ventilationsanlæg og komponenter hertil har de seneste år, ligesom så meget andet, været i rivende udvikling for at kunne præstere gode energimæssige resultater.

Mekanisk Brandventilation ABV

Automatisk brandventilation skal fjerne røg eller varme fra en brændende bygning. Samtidigt skal anlægget sikre røgfrie flugtveje, samt mindske risikoen for overtænding og reducere røg og brandspredning.

Ib Andersen VVS A/S er et godkendt installationsfirma efter DBI retningslinje 027 (2013) til projektering,installering og servicering af ABV ”Mekaniske Brandventilationsanlæg”

ABV ”Mekaniske Brandventilationsanlæg” skal installeres og serviceres af uddannede montører og teknikerer. Ib Andersen VVS A/S råder over en række af erfarne og uddannede teknikere og montører med speciale indenfor alle gængse typer af ABV MekaniskeBrandventilationsanlæg”.

Ib Andersen VVS A/S erfaring med projektering, installation, reparation og vedligeholdelse af ABV ”Mekanisk Brandventilation” giver de bedste forudsætninger for at lave kunde tilpasset servicekontrakter som tilsikrer:

 ◦At alle lovkrav overholdes med dokumentation efter ISO 9001 kvalitetsstyringssystem
 ◦Servicebesøg med fast interval og i henhold DBI retningslinjer

Vi er et team sammensat af ingeniører, teknikere og folk med stor erfaring der i fællesskab projekterer, beregner og får udført opgaverne hos den enkelte kunde. Ude på byggepladserne er det erfarne montører, der styrer opgaverne og har ansvaret sammen med projektlederen,for at jobbet udføres fagligt korrekt og til tiden. I vores organisation er der altid personer under oplæring. Vi har altid lærlinge og har næsten ikke perioder uden praktikanter fra ingeniør-, tekniker- eller maskinmesteruddannelsen.

Ib Andersen VVS A/S er tilsluttet FAV.
Ib Andersen VVS A/S er på ABV-M godkendt installationsfirma efter DBI retningslinje 027 (2013)