PERSONDATAPOLITIK

 

VI HAR OPDATERET VORES PRIVATLIVSPOLITIK – og passer fortsat godt på dine data.


Hos Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.
Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S måde at behandle dine personoplysninger på.
I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, eller på anden måde er i kontakt med Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S.

1. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER.

     

     Ib Andersen VVS A/S
     Karlskogavej 14
     CVR: 29189285
     TLF: 70201733
     Mail: adm@ia-vvs.dk

 

 

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER.


De personoplysninger som vi indsamler kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, firmaadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et tilbud / opgave og om din navigation på hjemmesiden.
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
• Når du opretter en konto eller på anden måde er i kontakt med Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S
• Når du følger Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S på sociale medier som fx Facebook eller Instagram
Den e-mailadresse og personlige oplysninger opsamles for at kunne levere den ønskede service til dig. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os,

 

 

3. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER


Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
• Administration af konto / profil
• Oversigt over købshistorik
• Statistik
• Bogholderiet i henhold til regnskabsloven.

 

 

4. VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

 

 

5. OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE


Oplysninger til brug for Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S’s vegne, fx i forbindelse med regnskabsprogrammer.
Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S’s vegne og i overensstemmelse med Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S’s instruks. 
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

 

6. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor

 

 

7. COOKIES


Vi anvender cookies på vores hjemmeside.

 

 

8. SIKKERHED


Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger

 

 

9. DINE RETTIGHEDER


Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom.
Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

 

10. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE


Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykke, som du måtte have afgivet til Ib Andersen VVS A/S og Wahlberg VVS A/S.
Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på telefon 70201733.

 

 

11. LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.


Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites eller YouTube. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

 

12.  ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER MV.


Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på telefon 70201733.

 

 

13. KLAGEADGANG


Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på telefon angivet i pkt. 12 ovenfor.
Derefter kan du også vælge at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.