Om IB ANDERSEN VVS A/S


Virksomheden Ib Andersen VVS A/S blev grundlagt i 1963 af VVS-installatør Ib Andersen. Firmaet havde den gang til huse i Svenstrup lige syd for Aalborg. I forbindelse med et generationsskifte overtog Palle Larsen virksomheden i 1991 – og i 1997 flyttede firmaet fra de oprindelige lokaler i Svenstrup til Hobrovej i den sydlige del af Aalborg.


I 1999 etablerede virksomheden sig med afdeling i Hedehusene ved København. Afdelingen blev etableret som et selvstændigt aktieselskab med afdelings direktør Per Schmidt Hansen som medejer. Per Schmidt Hansen er i dag indehaver af selskabet, der drives under navnet SH-installation A/S


Med etableringen af et selvstændigt ventilations selskab under navnet Ib Andersen Ventilation A/S fik virksomheden i år 2000 et nyt, men også naturligt forretningsområde. Der er i denne afdeling opbygget en betydelig kompetence og ekspertise, og indenfor de seneste år er dette udvidet til også at omfatte Køl. Ib Andersen VVS A/S blev som et af de første kølefirmaer i Danmark ISO9001 certificeret. Ib Andersen Ventilation A/S blev pr. 1. januar 2014 fusioneret med Ib Andersen VVS A/S, så vi i dag fremstår som en styrket enhed.


I 2005 flyttede Ib Andersen VVS A/S til nye og større lokaler på Karlskogavej 14 i Aalborg.


I 2010 overtog Ib Andersen A/S aktiviteterne i VVS-firmaet Wahlbergs Eftf. Brønderslev, dette firma videreføres med den tidligere ejer Henrik Albæk som afdelingsleder /medejer, under navnet Wahlberg VVS.

Ib Andersen VVS A/S beskæftiger ca. 100 dygtige og velkvalificerede medarbejdere, der med stor branche erfaring, bred faglig indsigt og kompetence udfører alle former for VVS-installationer, blikkenslager- køle- og ventilations arbejder.

Hovedkontoret med fælles administration og værksteds-faciliteter på Karlskogavej 14 i Aalborg